Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht is een tamelijk ruim begrip. Op ons kantoor worden onder deze noemer zaken behandeld die te maken hebben met bouw- en aanbestedingsrecht, omgevingsrecht, koop- en verkoop, huurrecht, eigendomskwesties, burenrecht en project- en gebiedsontwikkeling. Hieronder geven we voor een aantal gevallen een korte toelichting.

Bouw- en aanbestedingsrecht
De bouwrechtspecialisten van Knuwer Advocaten adviseren en procederen over onderwerpen die voor, tijdens en na de bouw een rol spelen. Vóór de bouw: aanbestedingsplicht, staatssteun, selectie en gunning en de totstandkoming van diverse soorten bouwcontracten, aannemings- en architectenovereenkomsten en leverancierscontracten. Tijdens de bouw betreffen de advieswerkzaamheden onder meer bouwtijdverlenging, meer- en minderwerk, verrekenbare hoeveelheden, kostenverhogende omstandigheden, oplevering en waarschuwingsplicht. Na oplevering komen verborgen gebreken, ontwerpfouten, uitvoeringsfouten, meer- en minderwerk, bouwtijdoverschrijding en schade als gevolg van bouwwerkzaamheden aan de orde.

Omgevingsrecht
Het omgevingsrecht heeft de afgelopen tijd een stormachtige ontwikkeling meegemaakt. De introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), herzieningen van de Wet op de ruimtelijke ordening en de steeds complexer wordende regelingen op het gebied van natuurbescherming. De vakgroep Vastgoed adviseert en procedeert op het gebied waar de overheid en overheidsregels hun invloed hebben op het vastgoed: bestemmingsplannen, afwijkingen daarvan, omgevingsvergunningen, milieurecht, bodem-, lucht- en waterkwaliteit, natuurbescherming en grondexploitatie, onteigening, gemeentelijk voorkeursrecht, nadeelcompensatie en planschade.

Koop- en verkoop
De vakgroep Vastgoed heeft ruime ervaring op het gebied van de vele facetten van vastgoed gerelateerde koopovereenkomsten. Denk hierbij aan verborgen gebreken, financieringsclausules, ontbindende voorwaarden, niet-nakoming van de overeenkomst of boetes. U kunt kortom met al uw vragen over vastgoed gerelateerde koopovereenkomsten bij ons terecht.

Huurrecht
De huurrechtspecialisten van Knuwer Advocaten adviseren en procederen met betrekking tot bedrijfsmatig huurrecht in de ruimste zin van het woord. Denk daarbij aan geschillen die voortvloeien uit of verband houden met onderhoud of gebreken, renovatie, huurprijswijziging, servicekosten, bestemmingswijziging, indeplaatsstelling, huurbeëindiging, ontruiming, incasso, overlast, medehuur en onderhuur. De huurrechtspecialisten van Knuwer Advocaten worden daarnaast geregeld ingeschakeld voor het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van complexe huurovereenkomsten.

Project- en gebiedsontwikkeling
Alle deelgebieden binnen het vastgoedrecht komen samen in de project- en gebiedsontwikkeling. Van grondverwerving tot aanbesteding, van contractsvorming tot oplevering, en van bouwtijdverlengingen tot geschillen over bouwtijdoverschrijdingen. Omdat de vakgroep Vastgoed bestaat uit advocaten met meerdere specialisten, zijn wij goed in staat alle fasen van een nieuwbouwproject te begeleiden.

Direct contact
Wilt u meer weten wat de Vakgroep Vastgoed voor u kan betekenen?
Mail uw vraag of bel ons op 072-512 71 17 of 0223-660 114.

Advocaten

Uw team:

Belafspraak

Wilt u teruggebeld worden?

Wilt u teruggebeld worden? Laat hieronder uw gegevens achter en wij bellen u binnen één werkdag terug!Vestiging Den Helder

Vestiging Alkmaar

zakelijke Rechtsgebieden

particuliere Rechtsgebieden

Aanmelden Voor onze nieuwsbrief?

Drs. F. Bijlweg 8a
1784 MC, Den Helder
Telefoon: 0223 - 660114
Fax: 0223 - 660354

» voeg toe in adresboek
Comeniusstraat 10a
1817 Ms, Alkmaar
Telefoon: 072 - 5127117
Fax: 072 - 5126957

» voeg toe in adresboek