Knuwer advocatenNieuwsarchief

Laatste Nieuws

Centrale Raad van Beroep ontwikkelt uitgangspunten hoe de rechter om dient te gaan met medische rapporten en medische adviezen van verzekeringsartsen van het UWV (uitwerking arrest Korošec).
maandag 3 juli 2017

Centrale Raad van Beroep ontwikkelt uitgangspunten hoe de rechter om dient te gaan met medische rapporten en medische adviezen van verzekeringsartsen van het UWV (uitwerking arrest Korošec).

Achtergrond

 

Betrokkene is laatstelijk werkzaam geweest als allround medewerker in de bouw voor 40 uur per week. Nadat het Uwv aanvankelijk had geweigerd betrokkene voor een Ziektewetuitkering toe te kennen, is – nadat daartegen bezwaar en beroep was aangetekend – alsnog een uitkering toegekend. In het kader van de beroepsprocedure had betrokkene een rapport van een orthopedisch chirurg ingebracht. Dit rapport vormde aanleiding van het gewijzigd standpunt van het UWV. Na het einde van de…

Informatie over Mantel & Mosselman Holland B.V. faillissement.
woensdag 28 juni 2017

Informatie over Mantel & Mosselman Holland B.V. faillissement.

De Rechtbank Noord Holland, locatie Alkmaar, heeft op dinsdag 27 juni 2017 de besloten vennootschapen Mantel & Mosselman Holland B.V., Mosselman Holland B.V. en Mantel Holland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Venhuizen aan het adres Markerwaardweg nr. 8 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. A.J.J. Sweens tot curator en mr J. Dijk tot rechter-commissaris.

Volg deze website voor relevante informatie in dit faillissement.
Lees verder

Game, set and match voor schuldeiser van Boris Becker
donderdag 22 juni 2017

Game, set and match voor schuldeiser van Boris Becker

Game, set and match voor schuldeiser van Boris Becker

Boris Becker failliet
De tennislegende Boris Becker is op 21 juni door een rechtbank in Londen in staat van faillissement verklaard. Hij won vele grand slam titels (in 1985 op zijn 17e de jongste Wimbledon winnaar ooit) en beëindigde eind jaren negentig zijn imposante loopbaan. De rechter die zijn faillissement uitsprak, had hem toen zij jong was nog op de televisie zien spelen. Volgens de berichten bedroeg…

Wanbetalers aanmanen per mail?
maandag 12 juni 2017

Wanbetalers aanmanen per mail?

Wanbetalers

Hoewel de jaren van crisis voorbij zijn, zijn er nog steeds wanbetalers. Zowel particuliere als zakelijke debiteuren. Als het goed is heeft u als ondernemer, bijvoorbeeld via algemene voorwaarden, voor dat geval het één en ander geregeld; zoals een eigendomsvoorbehoud en een bepaling over renten en kosten. Als u een vordering heeft op een andere ondernemer (B2B) dan kunt u veel (maar ook niet alles) regelen via bepalingen in de overeenkomst of algemene voorwaarden.

Met…

Ook PGB-houder is transitievergoeding verschuldigd!
maandag 29 mei 2017

Ook PGB-houder is transitievergoeding verschuldigd!

Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 kent het arbeidsrecht de rechtsfiguur van de wettelijke transitievergoeding. Kort gezegd komt het erop neer dat bij een beëindiging door de werkgever van dienstbetrekkingen die twee jaar of langer hebben geduurd, werknemers recht hebben op een door de wet bepaalde financiële vergoeding.

Een werknemer heeft “slechts” dan geen recht op een vergoeding, indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer of betaling van de vergoeding naar maatstaven van…

Knuwer advocaten betrokken in de regio en in netwerkclubs
donderdag 4 mei 2017

Knuwer advocaten betrokken in de regio en in netwerkclubs

Succesvolle lancering BNI Gastvrij Ondernemen Noord-Scharwoude.‘’Bij onze club is het gevoel en de sfeer belangrijk. Vandaaruit gaat netwerken vanzelf’’, vertelt Jan Schaaf, kersvers lid van het onlangs gelanceerde BNI-chapter in Noord-Scharwoude.

BNI

BNI is een wereldwijde netwerkorganisatie met zogenoemde lokale chapters. De opening, die plaatshad op 30 maart in de Burg, werd traditioneel afgetrapt met een ontbijt om 07.00 uur voor alle vroege vogels.
Vervolgens kregen de bezoekers een welkomstwoord van onder meer initiatiefnemer en…

Stoppen met onderhandelen? Ondernemer pas op!
donderdag 4 mei 2017

Stoppen met onderhandelen? Ondernemer pas op!

Onderhandelen is niet vrijblijvend

Ondernemers onderhandelen dagelijks en meestal leidt dat tot een resultaat waar iedereen tevreden mee is. Er zijn echter ook onderhandelingen die vastlopen en dan vraagt de ondernemer zich af of hij met de onderhandeling kan stoppen. Onderhandelen is geen vrijblijvende zaak.

Rechtsverhouding 

Met het onderhandelen begint een rechtsverhouding waarop juridische regels van toepassing zijn. Er is weliswaar nog geen overeenkomst gesloten maar ook in de fase ervoor, de precontractuele fase, hebben de onderhandelende…

Mediation: ja of nee?
maandag 1 mei 2017

Mediation: ja of nee?

Mediation: ja of nee?

* Liever een redelijke oplossing voor iedereen dan verlies voor (een van) beiden?

* Liever een snelle oplossing dan een langslepende procedure?

* Gaat u nog vaker met elkaar te maken krijgen?

* Wilt u zelf de uitkomst beïnvloeden en niet afhankelijk zijn van een rechter?

* Is er sprake van verstoorde communicatie tussen u en de andere partij?

* Zijn er meerdere conflicten tussen u beiden?

* Bent u de hoge proceskosten meer dan zat?

Heeft u…

Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst
maandag 10 april 2017

Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst


Ontbindende voorwaarde

In de praktijk komt het voor dat in een arbeidsovereenkomst een ontbindende voorwaarde is opgenomen. Zo’n ontbindende voorwaarde houdt dan in dat de arbeidsovereenkomst per direct eindigt wanneer de werknemer niet voldoet aan die voorwaarde. Daarbij kan gedacht worden aan voorwaarden zoals het behalen van een diploma of examen of het voldoen aan andere (voor de functie relevante) criteria, zoals het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag, het…

Waarom ging Tendris Solutions failliet?
donderdag 16 maart 2017

Waarom ging Tendris Solutions failliet?

Waarom ging Tendris Solutions failliet?

Op duurzaamheid gericht bedrijf Tendris Solutions failliet ondanks inzet van veelbelovende techniek. Met de machines van Tendris Solutions werden op grote schaal algen gekweekt om te worden verwerkt in voedingsmiddelen, health products en zelfs brandstof. Het lijkt merkwaardig dat in een periode waarin duurzaamheid overal op de agenda staat een bedrijf dat duurzaamheid ademt, failliet gaat. Het onderzoek van de curator zal moeten uitwijzen wat de precieze oorzaken zijn. Mijn…

Verzet tegen een faillissementsvonnis
maandag 13 maart 2017

Verzet tegen een faillissementsvonnis

Verzet tegen een faillissementsvonnis

 

Aanvraag faillissement

 

Hoewel een ieder ook zelf zijn of haar eigen faillissement kan aanvragen, is het toch vaak zo dat het aanvragen van het faillissement door één van de schuldeisers gebeurt. Hiervoor dient de betreffende schuldeiser via een advocaat een verzoekschrift in bij de rechtbank en naar aanleiding van dit verzoekschrift wordt door de rechtbank een datum bepaald waarop het verzoek zal worden behandeld. De schuldenaar wordt uiteraard opgeroepen om bij deze…

Kantoorkosten, bij Knuwer advocaten al lang afgeschaft!
donderdag 2 maart 2017

Kantoorkosten, bij Knuwer advocaten al lang afgeschaft!

Kantoorkosten, bij Knuwer advocaten al lang afgeschaft!

In Mr. staat vandaag een artikel dat steeds meer advocatenkantoren stoppen met het doorberekenen van kantoorkosten. De kantoorkosten zijn een fictieve post voor het doorbelasten van kosten als briefpapier, porti, kopieerwerk etc. Deze post kan bij sommige kantoren wel oplopen tot 6 % van de declaratie!

Knuwer advocaten

Bij Knuwer advocaten met vestigingen in Den Helder en Alkmaar houden we van heldere afspraken. Door efficiënt te werken kunnen we scherpe…

Ken uw bankgarantie
donderdag 2 maart 2017

Ken uw bankgarantie

Ken uw bankgarantie

 

Bankgarantie en zekerheid

Bij het sluiten van een overeenkomst ontstaat er vaak een verplichting een bankgarantie te stellen aan de andere partij. In het zakelijk verkeer biedt dit de andere partij zekerheid dat als er iets mis gaat, hij zijn geld niet misloopt.

 

Bank stelt tekst bankgarantie op

Gebruikelijk is dat de bank zelf de tekst voor de bankgarantie opstelt. De partij die de bankgarantie afgeeft, controleert niet altijd even nauwkeurig of de voorwaarden van…

Een jeugdhulpdossier door de papiervernietiger. Mag dat?
maandag 27 februari 2017

Een jeugdhulpdossier door de papiervernietiger. Mag dat?

Een jeugdhulpdossier door de papiervernietiger. Mag dat?

Sommige ouders worden geconfronteerd met een onterechte melding van kindermishandeling. Hun leven staat op de kop. Ze komen in een rollercoaster van emoties terecht en worden met diverse instanties en jeugdhulpverleners geconfronteerd. Ieder maakt een eigen dossier aan. Als achteraf blijkt dat een melding onjuist is geweest, wordt weleens verzocht om vernietiging van het dossier. Maar kan dat zo maar? Welke regels gelden daarvoor?

Het dossier

Op grond van…

Geen transitie, wel een vergoeding voor de ontslagen AOW-er?
donderdag 9 februari 2017

Geen transitie, wel een vergoeding voor de ontslagen AOW-er?

Geen transitie, wel een vergoeding voor de ontslagen AOW-er?

De Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid ligt niet alleen politiek onder vuur, ook het Hof Den Bosch twijfelt in haar uitspraak van 2 februari 2017* openlijk aan de houdbaarheid van een belangrijk onderdeel ervan. Hoe zit dat?

AOW-leeftijd

Sinds 1 juli 2015 is het voor werkgevers eenvoudiger geworden om werknemers na hun AOW-leeftijd in dienst te houden. Niet alleen is opzegging van hun arbeidsovereenkomst dan…

Partner Failliet?
donderdag 2 februari 2017

Partner Failliet?

Echtgenoot failliet, woning naar curator?

Veel ondernemers beschermen hun privé vermogen door de zakelijke activiteiten onder te brengen in een besloten vennootschap en door huwelijksvoorwaarden op te maken. Dit is ook een bescherming voor de partner van de ondernemer die niet wil worden meegesleurd in een faillissement. Als de partner eigen vermogen heeft wil hij of zij uiteraard niet dat dit vermogen wordt aangesproken door crediteuren van de echtgenoot-ondernemer. Niet iedereen realiseert zich echter dat…

Verhuizen met je kinderen, dat kan niet zomaar!
donderdag 19 januari 2017

Verhuizen met je kinderen, dat kan niet zomaar!

Indien u gescheiden bent van uw ex-partner dan wel ex-echtgenoot, en de kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij u, dan staat het u niet vrij om zonder toestemming van de andere ouder met hen te verhuizen wanneer en waarnaar u wilt.

U dient eerst toestemming te verkrijgen van de andere (mede gezaghebbende) ouder. Dit geldt voor een verhuizing, maar ook bijvoorbeeld voor inschrijving van de kinderen op een andere school.

Komt u er samen niet uit dan…

Bestuurder ken je opvolger!
vrijdag 13 januari 2017

Bestuurder ken je opvolger!

Soms is het nodig over je graf heen te regeren. Dat merkte een bestuurder van een vennootschap die onvoldoende onderzoek had gedaan naar de achtergronden en  integriteit van zijn opvolger. De opvolgend bestuurder bleek de vennootschap enkel en alleen te hebben gekocht met het doel aankopen te doen zonder de bijbehorende schulden te voldoen. 

De vennootschap gaat failliet en de curator stelt de…

aanzegging is opzegging?
donderdag 12 januari 2017

aanzegging is opzegging?

Sinds 1 juli 2015 kent het arbeidsrecht de rechtsfiguur van de aanzegging.
De aanzegging lijkt op een opzegging, maar is dat niet. Dit roept in de praktijk soms de vraag op of de mededeling van de werkgever dat de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet moet worden aangemerkt als een aanzegging of als een opzegging (of beide).
Dit is wel relevant, omdat de aanzegging een ander rechtsgevolg heeft dan de opzegging. In deze bijdrage ga ik op de aanzegging…

Geoorloofde opsporingsmethode in het familierecht
maandag 28 november 2016

Geoorloofde opsporingsmethode in het familierecht

Een man vraagt de rechtbank om de partneralimentatie op nihil te stellen omdat de vrouw samenwoont met een nieuwe man. Nadat de rechtbank het verzoek afwijst, wijst het gerechtshof het verzoek nog niet toe, maar staat het opmerkelijke bewijsaanbod van de man toe. Als bewijs biedt de man aan rechercherapporten en een dvd met een door hem opgenomen gesprek met de dochter van de vrouw (waarvan de leeftijd onbekend is).

Indexering alimentatiebedragen
woensdag 16 november 2016

Indexering alimentatiebedragen

Ieder jaar rond november bepaalt de Minister van Justitie met welk percentage de alimentatiebedragen stijgen. Dit percentage is afhankelijk van de verwachte loonstijging (het loonindexcijfer van het CBS). Met ingang van 1 januari 2017 gaan de alimentatiebedragen met 2,1% omhoog ten opzichte van dit jaar.

Indexering alimentatie 2005 – 2016: 2005: 1,1% 2006: 0,9% 2007: 1,8% 2008: 2,2% 2009: 3,9% 2010: 2,3% 2011: 0,9% 2012: 1,3% 2013: 1,7% 2014: 0,9% 2015: 0,8% 2016: 1,3%

Voor het…

Nu ook écht een vergoeding voor de zieke werknemer?
woensdag 16 november 2016

Nu ook écht een vergoeding voor de zieke werknemer?

Nu ook écht een vergoeding voor de zieke werknemer?

Anders dan voor inwerkingtreding van de WWZ, hebben werknemers die na twee jaar ziekte ontslagen worden recht op een Transitievergoeding. In heel veel gevallen werd die echter niet ook daadwerkelijk bijgeschreven, omdat hun werkgever ze dan liever in dienst hield. Dit was om ten minste twee redenen onwenselijk: de werkgever moest rekening blijven houden met de mogelijkheid van terugkeer van de werknemer, terwijl de werknemer naar…

Uitnodiging voor een Seminar
maandag 14 november 2016

Uitnodiging voor een Seminar

Uitnodiging voor een seminar over de meest gemaakte fouten bij het contracteren en de (on)mogelijkheden bij het terugvorderen van BTW op oninbare vorderingen.

Donderdag 24 november 2016 te 15.00 uur in Restaurant De Burg te Noord-Scharwoude.

Hoe vaak gebeurt het niet dat men denkt dat er goede afspraken zijn gemaakt, maar er achteraf toch problemen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat er zaken niet of niet goed (schriftelijk) geregeld zijn, uw leverancier niet (goed/tijdig)…

Is allocatiefunctie vereist voor het aannemen van een uitzendovereenkomst? De Hoge Raad doet uitspraak!
maandag 7 november 2016

Is allocatiefunctie vereist voor het aannemen van een uitzendovereenkomst? De Hoge Raad doet uitspraak!

Knuwer advocaten heeft in samenwerking met RSM op 30 maart jl. in het AFAS Stadion en op 13 mei 2016 te Heerhugowaard in Babylon een lezing gegeven, waarin onder meer de flexibele arbeidsverhoudingen werden besproken. Er is toen aandacht gegeven aan de juridische status van payrolling en of deze rechtsverhouding al dan niet als een uitzendovereenkomst gekwalificeerd kan worden. Er liepen op dat moment daarover twee procedure bij de Hoge Raad der Nederlanden en…

De aandeelhoudersovereenkomst: maatwerk!
donderdag 3 november 2016

De aandeelhoudersovereenkomst: maatwerk!

De aandeelhoudersovereenkomst: maatwerk!

Aandeelhouders verschaffen het kapitaal van de vennootschap. Zij hebben er belang bij dat hun (financiële) belangen en die van de vennootschap op een goede manier worden behartigd. Zij kunnen afspraken over hun betrokkenheid bij de vennootschap vastleggen in de statuten van de vennootschap maar ook in een aandeelhoudersovereenkomst.

Het ontwerpen van een aandeelhoudersovereenkomst is maatwerk. De wensen van de partijen moeten nauwkeurig worden geïnventariseerd en vervolgens vertaald…

Problemen en oplossingen voor de minderheidsaandeelhouder
maandag 10 oktober 2016

Problemen en oplossingen voor de minderheidsaandeelhouder

Aandeelhouders

De aandelen van een vennootschap zijn meestal verdeeld over verschillende aandeelhouders. Zij zijn de “eigenaren” van de vennootschap. De wijze waarop de aandelen over de aandeelhouders zijn verdeeld hangt af van de afspraken die de aandeelhouders bij de oprichting van de vennootschap hebben gemaakt. In de loop der tijd kunnen aandelen worden overgedragen en kan de aandelenverhouding wijzigen.

De vraag is hoe de aandeelhouders zich onderling behoren te gedragen en of een meerderheid van aandeelhouders…

Eigendomsvoorbehoud, pandrecht en faillissement.
woensdag 28 september 2016

Eigendomsvoorbehoud, pandrecht en faillissement.

Stel: bedrijf A koopt bij B een machine voor zijn bedrijf voor € 100.000. A betaalt € 80.000,=. In de algemene voorwaarden van B staat (zoals gebruikelijk) dat er een eigendomsvoorbehoud geldt zolang er niet volledig is betaald. Dus: A is nog geen (volledig) eigenaar zolang er nog niet volledig is betaald.

Ook niet ongebruikelijk is dat A ook een financieringsovereenkomst aangaat bij de bank of bij de moedermaatschappij. Zoals gebruikelijk bedingt de bank (of…

Wijzigingen in het erfrecht
donderdag 8 september 2016

Wijzigingen in het erfrecht

Eerder heb ik op deze plaats al gewaarschuwd voor het verrichten van gedragingen, die uitgelegd zouden kunnen worden als de zuivere aanvaarding van een nalatenschap, met als gevolg dat de betreffende erfgenaam ook met zijn privévermogen aansprakelijk wordt voor alle schulden van de erflater; ook als het saldo van de nalatenschap negatief is!
Zie “Uit eten op kosten van de nalatenschap” in ons nieuwsarchief van juli 2015.

Een recent nogal extreem geval is te lezen…

Update beperking gemeenschap van goederen: goede administratie vereist!
dinsdag 6 september 2016

Update beperking gemeenschap van goederen: goede administratie vereist!

Even een update over het wetsvoorstel tot beperking van de gemeenschap van goederen.

Op 11 juli 2014 is er een wetsvoorstel (33 987) ingediend om als basisstelsel een beperkte gemeenschap van goederen in te voeren. Dit voorstel houdt in hoofdlijnen in dat alleen hetgeen door gezamenlijke inspanningen is verkregen, gemeenschappelijk wordt.
Voorhuwelijkse bezittingen en schulden blijven privé.

Ook een erfenis of gift verkregen tijdens het huwelijk valt buiten de gemeenschap, tenzij de erflater of schenker anders heeft…

Afspraken; leg ze vast (soms is recht inderdaad krom)
maandag 15 augustus 2016

Afspraken; leg ze vast (soms is recht inderdaad krom)

Als advocaat word je meestal pas ingeschakeld als er problemen zijn. Het is dan aan jou als advocaat om dit probleem maar even op te lossen en de wederpartij (of diens advocaat) te laten inzien dat deze het allemaal helemaal verkeerd ziet en dat jouw cliënt toch echt gelijk heeft. Uitgangspunt van de cliënt is immers dat deze het gelijk aan zijn of haar zijde heeft. Het is alleen aan jou als…

Vestiging Den Helder

Vestiging Alkmaar

zakelijke Rechtsgebieden

particuliere Rechtsgebieden

Aanmelden Voor onze nieuwsbrief?

Drs. F. Bijlweg 8a
1784 MC, Den Helder
Telefoon: 0223 - 660114
Fax: 0223 - 660354

» voeg toe in adresboek
Comeniusstraat 10a
1817 Ms, Alkmaar
Telefoon: 072 - 5127117
Fax: 072 - 5126957

» voeg toe in adresboek