Knuwer advocatenFaillissementen

Faillissementen

Knuwer advocaten wordt met enige regelmaat door de rechtbank Noord Holland benoemd als curator in faillissementen. U vindt hier praktische informatie over hoe te handelen als u werknemer bent, het indienen van een vordering, hoe een beroep te doen op eigendomsvoorbehoud, het inzien van verslagen etc.

Werknemers

Indien u werknemer bent van de gefailleerde onderneming, dan zal de curator u op zeer korte termijn informeren over een mogelijk ontslag en een bijeenkomst met het UWV om u in de gelegenheid te stellen uw aanspraken op achterstallig salaris en een werkloosheidsuitkering bekend te maken. U zult vooral per e-mail op de hoogte worden gehouden.

Om de communicatie efficiënt te laten verlopen, verzoeken wij u eventuele vragen per e-mail faillissementen@knuwer.nl aan het kantoor van de curator te stellen.

Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Werknemer.


Handelscrediteuren

Indien u een handelscrediteur bent van de gefailleerde onderneming en nog een openstaande vordering heeft, kunt u deze vordering bij voorkeur per e-mail faillissementen@knuwer.nl indienen. U ontvangt vervolgens na enige tijd (afhankelijk van het aantal crediteuren) een bevestiging of uw vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Bij het indienen verzoeken wij u de vordering te specificeren onder toezending van de openstaande facturen, algemene voorwaarden, een overeenkomst indien beschikbaar en een overzicht van de deelbetalingen die hebben plaatsgevonden.

Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Crediteur.

 

Leveranciers met eigendomsvoorbehoud

Indien u leverancier bent die aan de gefailleerde onderneming zaken onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd die nog niet zijn betaald, verzoeken wij u uiterlijk vijf dagen na het uitspreken van het faillissement uw aanspraken per e-mail bij de curator aan te melden. U kunt hiervoor gebruik maken van het e-mailadres faillissementen@knuwer.nl. Wilt u bij de aanmelding meesturen een specificatie van de geleverde zaken, de factuur en het document (meestal de algemene voorwaarden) waaruit het eigendomsvoorbehoud blijkt. Na het verstrijken van de termijn van vijf dagen kunnen aanspraken meestal niet meer in behandeling worden genomen.

Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Eigendomsvoorbehoud.

 

Opdrachtgever

Indien u een opdrachtgever bent van de gefailleerde onderneming met een lopende of nog aan te vangen opdracht geldt het volgende. Uw gegevens zijn bij het bedrijf bekend. De curator zal met voorrang de lopende opdrachten inventariseren en u zo spoedig mogelijk rechtstreeks informeren wat er met de opdracht gaat gebeuren. U hoeft vooralsnog geen documentatie in te dienen, omdat deze bij het bedrijf waarschijnlijk al beschikbaar is. Eventuele vragen kunt u bij voorkeur per e-mail faillissementen@knuwer.nl indienen.

Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Opdrachtgever.

 

Retentierechten

Het kan zijn dat u een recht van retentie uitoefent op één of meer zaken van de gefailleerde onderneming. Wilt u bij het uitoefenen retentierecht:

  1. meesturen de overeenkomst en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn;
  2. de hoogte van uw restantvordering;
  3. het object waarop u retentierecht wenst uit te oefenen;
  4. duidelijk aangeven wat de relatie is tussen uw vordering en het object van retentie;
  5. de relevante correspondentie

Eventuele vragen kunt u bij voorkeur per e-mail faillissementen@knuwer.nl indienen.

De curatoren zullen uw aanspraken zo spoedig mogelijk beoordelen.

Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Retentie.

 

Pers

Voor overleg met of informatie van de curator verzoeken wij de media in contact te treden met mevrouw Ria Wonder van Knuwer advocaten (telefoon 0223 660 114 / e-mail wonder@knuwer.nl). Indien u ons per e-mail uw contactgegevens stuurt, zullen wij zo spoedig mogelijk reageren.

 

Verslagen

De curatoren brengen een eerste verslag uit binnen zes weken na het uitspreken van het faillissement en vervolgens iedere drie maanden.

Als de gefailleerde onderneming een besloten vennootschap is, zijn de verslagen in te zien en te downloaden via het Centraal Insolventieregister. Dit register is te bereiken via de website http://insolventies.rechtspraak.nl/

Indien u een verslag wilt ontvangen dat niet is gepubliceerd via het Centraal Insolventieregister, kunt u per e-mail faillissementen@knuwer.nl kosteloos een verslag opvragen bij ons kantoor.

Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Verslag.

 

 

Belafspraak

Wilt u teruggebeld worden?

Wilt u teruggebeld worden? Laat hieronder uw gegevens achter en wij bellen u binnen één werkdag terug!Vestiging Den Helder

Vestiging Alkmaar

zakelijke Rechtsgebieden

particuliere Rechtsgebieden

Aanmelden Voor onze nieuwsbrief?

Drs. F. Bijlweg 8a
1784 MC, Den Helder
Telefoon: 0223 - 660114
Fax: 0223 - 660354

» voeg toe in adresboek
Comeniusstraat 10a
1817 Ms, Alkmaar
Telefoon: 072 - 5127117
Fax: 072 - 5126957

» voeg toe in adresboek